Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform Regulamentului (UE)2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor – RGPD), SC DENISA-DO SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acestei Politici de Confidentialitate.

Cine suntem și cum ne puteți contacta

Shop Textile este denumirea comercială a firmei

SC DENISA-DO SRL,

Sediul Social: Bulevardul Republicii Nr. 2, Timisoara Judet Timis

Cod Postal: 300002

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J35/2083/2003

Cod unic de înregistrare fiscală: RO15731050.

 

În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs cu caracter personal.

Putem fi contactati atat online, prin adresa de mail: office@shoptextile.ro, la numarul de telefon 0744478815 sau in magazinul Materna Modern aflat la adresa sediului social al firmei.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

Colectăm următoarele informații personale (denumite în continuare Date personale) în funcție de modul și măsura în care utilizați Site-ul nostru și/sau Serviciile noastre:

A. Informații necesare pentru înregistrarea pe Site și accesarea acestuia

Pentru înregistrarea pe Site-ul nostru, autentificarea ulterioară pe Site și accesarea serviciilor noastre personalizate pe Site prelucrăm următoarele date personale: (i) prenumele, (ii) numele și (iii) e-mailul dvs.

Prelucrarea acestor date este obligatorie pentru executarea contractului ale cărui părți contractuale sunteți dvs. și noi. Temeiul juridic pentru prelucrarea acestor informații este articolul 6 alineatul (1) lit. (b) GDPR.

B. Informații necesare pentru furnizarea serviciilor

În vederea furnizării Serviciilor noastre (și anume [furnizarea bunurilor comandate de dvs. / prestarea serviciului achiziționat de dvs.]) prelucrăm următoarele date cu caracter personal: (i) prenumele, (ii) numele, (iii) adresa, (iv) e-mailul dvs. (v) numărul de telefon și (vi) informațiile privind cardul de credit (mai ales numărul cardului, data expirării și codul CVV) .

Prelucrarea acestor date este obligatorie pentru executarea contractului ale cărui părți contractuale sunteți dvs. și noi. Temeiul juridic pentru prelucrarea acestor informații este articolul 6 alineatul (1) lit. (b) GDPR.

C. Informatii colectate in vederea realizarii facturii si a transportului

In vederea realizarii facturii pentru produsele/serviciile comandate si pentru realizarea transportului se vor prelucra următoarele date cu caracter personal: (i) prenumele, (ii) numele, (iii) adresa, (iv) datele de identificare din registrul comertului și codul unic de inregistrare fiscala a persoanei juridice (dacă este cazul), (v) numărul de telefon.

Prelucrăm aceste date pe baza acordului dvs. expres. Temeiul juridic pentru prelucrarea acestor informații este articolul 6 alineatul (1) lit. (a) GDPR.

D. Informații colectate la utilizarea Site-ului nostru

Pentru îmbunătățirea constantă a Serviciilor noastre, optimizarea experienței dvs. în timpul utilizării Site-ului nostru prelucrăm informațiile referitoare la: (i) computerul dvs., (ii) vizitarea sau utilizarea Site-ului nostru și/sau a Serviciilor noastre (inclusiv adresa dvs. IP, poziția geografică, tipul și versiunea browser-ului/sistemului de operare pe care îl utilizați, link-uri sursă, durata vizitării site-urilor vizualizate și mișcările pe site-urile noastre sau orice fel de informații detaliate pe care Societatea le poate obține direct sau indirect de la furnizorii terților), (iii) generate la utilizarea Site-ului nostru și/sau a Serviciilor sau care sunt generate în timpul utilizării Serviciilor noastre (inclusiv detaliile temporale, frecvența și modelul de utilizare a Site-ului).

Prelucrăm aceste date pe baza acordului dvs. expres. Temeiul juridic pentru prelucrarea acestor informații este articolul 6 alineatul (1) lit. (a) GDPR.

E. Informații obținute la introducerea unui comentariu / a unei evaluări

Pentru introducerea unei evaluări sau publicarea unui comentariu pe Site-ul nostru vom prelucra datele dvs. personale pe care le veți introduce împreună cu evaluarea/comentariul: (i) prenumele, (ii) numele, (iii) pseudonimul pe care îl veți alege pentru comentariu/evaluare și (iv) orice alte date pe care le veți specifica în evaluarea/comentariul dvs.

Prelucrăm aceste date pe baza acordului dvs. expres. Temeiul juridic pentru prelucrarea acestor informații este articolul 6 alineatul (1) lit. (a) GDPR

F. Informațiile colectate în timpul comunicării cu noi

În vederea comunicării cu noi din orice motive (de exemplu, asistență la utilizarea Site-ului/beneficierea de Servicii, reclamații, soluționarea problemelor etc.) vom prelucra următoarele date personale: (i) prenumele, (ii) numele, (iii) adresa, (iv) adresa de e-mail, (v) numărul de telefon, (vi) conținutul comunicării, (vii) metadatele aferente comunicării (viii) ) orice alte date obligatorii pe care le veți specifica în comunicare.

Prelucrarea acestor date este obligatorie pentru executarea contractului ale cărui părți contractuale sunteți dvs. și noi. Temeiul juridic pentru prelucrarea acestor informații este articolul 6 alineatul (1) lit. (b) GDPR.

Cu excepția celor menționate mai sus, avem dreptul de a prelucra datele dvs. personale în vederea îndeplinirii obligațiilor noastre legale conform art. 6 alin. 1 lit. (c) GDPR sau în vederea protejării intereselor noastre legitime conform art. 6 alin. 1 lit. (f) GDPR, de exemplu, cu scopul de a preveni fraudele, de a asigura securitatea rețelelor, a informațiilor și a marketingului direct.

Vom prelucra datele dvs. personale în conformitate cu legislația în vigoare și le vom proteja împotriva abuzului și/sau a dezvăluirii neautorizate.

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un cont pe site. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Transmiterea datelor cu caracter personal la terti

În vederea accesării Site-ului nostru și/sau a Serviciilor (dacă acest fapt este necesar) avem dreptul de a furniza datele dvs. personale (iar dvs. sunteți de acord cu o astfel de furnizare) conform principiului de minimizare numai unui număr limitat de persoane, și anume angajaților noștri, subcontractanților, reprezentanților comerciali, furnizorilor sau persoanelor afiliate Societății și Furnizorilor de Servicii în măsura în care acest fapt este adecvat și obligatoriu în vederea atingerii scopului precizat în aceste Condiții, în special următoarelor persoane:

Furnizorii de servicii de plata online

Banca Transilvania. SA, Municipiul Cluj-Napoca, Str. GEORGE BARITIU, Nr. 8, Județ Cluj, Reg Comert. J12/4155/1993, C.U.I: 5022670

Furnizorii de servicii de curierat

SC FAN Courier Express SRL, Șos. de Centură nr. 32, Stefăneștii de Jos, Ilfov, 077175, RO 13838336, J40/4014/2001

Urgent Cargus. SRL, Magurele, str. Atomistilor nr. 99 – 115, corp C1, jud. Ilfov, Romania, Cod postal: 077125, CUI: RO3541906, RC: J23/344/2013

Furnizorii de servicii IT.

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

Datele dumneavoastră NU vor fi transferate în strainatate.

Ce drepturi aveți

Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor.

Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact expuse mai sus.

Identitate. Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Din acest motiv, va rugam sa ne transmiteti cererile dvs. cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de e-mail aferenta contului de pe site. In caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informatii suplimentare care au ca scop confirmarea identitatii dvs.

Durata de răspuns. Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum doua luni. Vă vom anunța dacă vom avea nevoie de mai mult de o lună. S-ar putea să vă întrebăm dacă puteți să ne spuneți exact ce doriți să primiți sau ce anume vă îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede si sa scurtam timpul de raspuns la solicitarea dvs.

 

Aveți dreptul la:

Accesarea Datele dvs. personale

În special, de a solicita informații despre: (I) scopul prelucrării Datelor personale, (ii) categoriile de prelucrare a Datelor personale, (iii) beneficiarii cărora le sunt furnizate Datele personale și (iv) stocarea Datelor dvs. personale.

 

Rectificarea Datelor dvs. personale

În cazul în care veți observa că prelucrăm Date personale care nu sunt corecte, vă rugăm să ne informați cu privire la acest fapt, iar noi vom rectifica aceste Date.

 

Ștergerea Datelor personale (Dreptul de a fi uitat)

Vom șterge Datele dvs. personale în cazul în care: (i) Datele personale nu mai sunt necesare în scopul în care au fost colectate, (ii) vă retrageți Acordul cu prelucrarea Datelor personale în condițiile specificate în aceste Condiții, (iii) veți contesta prelucrarea Datelor personale, (iv) am obținut Datele dvs. personale în mod ilegal, (v) avem obligația legală de a șterge Datele dvs. personale sau (vi) Datele personale au fost obținute în legătură cu oferta de servicii a societății informatice.

 

Restricționarea prelucrării Datelor personale 

Aveți dreptul la restricționarea prelucrării Datelor dvs. personale în cazul în care: (i) contestați exactitatea Datelor personale în perioada de verificare a exactității acestora, (ii) prelucrarea Datelor dvs. personale este ilegală și solicitați ștergerea acestora în loc de a solicita restricționarea utilizării acestora, (iii) nu mai avem nevoie de Datele dvs. personale în scopul prelucrării acestora, dar dvs. aveți nevoie de ele în vederea revendicării dreptului legal sau (iv) contestați prelucrarea Datelor personale până la verificare, sau în cazul în care motivele noastre legitime prevalează asupra intereselor dvs. legitime.

 

Sesizarea autorității de supraveghere

Dacă suspectați că drepturile aferente protejării Datelor dvs. personale au fost încălcate, aveți dreptul de a sesiza autoritatea de supraveghere.

 

Reamintim faptul ca ne puteti contacta in orice moment în ceea ce priveste protecția datelor cu caracter personal prin transmiterea solicitarii dvs prin oricare dintre urmatoarele modalitati:

– prin e-mail la adresa:  office@shoptextile.ro

– prin poștă sau curier la adresa: Bulevardul Republicii Nr. 2, Timisoara, Judetul Timis, cod postal 300002.

 

Datele cu caracter personal ale minorilor

Considerăm că protecția vieții private a copiilor dvs. este foarte importantă. În acest scop nu colectăm cu bună știință datele personale ale persoanelor cu vârsta mai mică de 16 ani. Dacă aveți mai puțin de 16 ani, vă rugăm să nu ne trimiteți date personale, inclusiv numele dvs., adresa de domiciliu, nr. de telefon sau adresa de email. Persoanele sub vârsta de 16 ani nu au dreptul de a introduce pe Site Datele personale. Dacă constatăm că orice Dată personală pe care o prelucrăm face referire la o persoană cu vârsta sub 16 ani, fără să ne fi fost comunicat acordul reprezentantului legal al acestei persoane, o astfel de Dată personală va fi ștearsă fără întârziere.

Deschide conversația
1
Ai nevoie de ajutor?
ShopTextile
Salut!
Ai nevoie de ajutor?